Ролята на HER2 рецептора
 

Изображението показва хистологична проба, оцветена с имунореагенти за определяне на HER2 рецепторния статус

 

 

 

 

"HER2 е трансмембранен растежен рецептор, чиято свръхекспресия се наблюдава при 13%-20% от случаите на РМЖ . Той e важен прогностичен фактор при рак на гърдата."
Прочети повече

 

 

 

 

 

HER2 диагностика

 

 

 

 

 

Терапевтични въможности при HER2+ РМЖ

 

 

 

 

 

Мултидисциплинарен екип при РМЖ


ASCO/CAP препоръки

Онколози
Патолози

 


Методи на изследване


Вие сте медицински специалист?
 

Регистрирайте се сега и научете повече за лечението на РМЖ!
M-BG-00000305
Материалът е одобрен до 01.2022 г.