На www.rochemd.bg ще намерите информация за различни видове онкологични, хематологични, ревматологични, белодробни и други заболявания.

Освен това www.rochemd.bg съдържа балансирана и обективна информация за лекарствата на Рош.

Поради това, че лекарствата ни се прилагат само по лекарско предписание, информацията за тях е достъпна само след регистрация и удостоверяване, че всеки посетител на специализираната част е медицински специалист.

Вижте стъпките за регистрация и се регистрирайте сега!

Продукти
 

Онкология

Хематология

Ревматология