В кои терапевтични области работим?

 

 

 

  

Лекарствата ни се прилагат само по лекарско предписание, информацията за тях е достъпна само след регистрация

 

 

 

 

Онкология

 


Неврология

Хематология

 


Дерматология

Ревматология

 

Белодробни заболявания

 

 

Още полезна информация

 

 

 

 

Вижте още...

 

 

Изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine прави широкообхватен анализ на туморния геном, за да открие клинично значими алтерации и потенциално да разшири възможностите за лечение на пациентите.

Нашата визия е да гарантираме, че скрининга, диагностиката, лечението и дори профилактиката на заболяванията по-бързо и ефективно ще преобразят живота на хората навсякъде - осигурявайки точното лечение за точния пациент в точното време.