Какво може да намерите на rochemd.bg?

  • Информация за различни видове онкологични, хематологични, неврологични, ревматологични, белодробни и други заболявания.
  • Балансирана и обективна информация за лекарствата на Рош. Поради това, че лекарствата ни се прилагат само по лекарско предписание, информацията за тях е достъпна само след регистрация и удостоверяване, че всеки посетител на специализираната част е медицински специалист.
  • Полезни връзки и информация за областите в които работи Рош.

     

 В кои терапевтични области работим?
Вие сте медицински специалист?
Рагледайте страниците на нашите лекарствени продукти!

  

Онкология


Неврология

Хематология


Дерматология

Ревматология


Белодробни заболявания

Полезни връзки:

     

     

Вижте още...

Изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine прави широкообхватен анализ на туморния геном, за да открие клинично значими алтерации и потенциално да разшири възможностите за лечение на пациентите.

Нашата визия е да гарантираме, че скрининга, диагностиката, лечението и дори профилактиката на заболяванията по-бързо и ефективно ще преобразят живота на хората навсякъде - осигурявайки точното лечение за точния пациент в точното време.